O programu


O programu

Evropska unija najveći je donator Republici Srbiji u otklanjanju posledica poplava koje su nastale u maju 2014. godine, kada su dotad nezabeležene padavine u Srbiji izazvale nezapamćene poplave i klizišta, ostavljajući za sobom veliku štetu. Tokom poplava 57 ljudi je izgubilo život, dok je oko 32.000 moralo da napusti svoje domove. Gubici nastali u samo nekoliko dana procenjeni su na 1,7 milijardi evra, a štete su zabeležene u 119 lokalnih samouprava širom Srbije. Samo nekoliko meseci kasnije, u septembru 2014. godine još jedan talas poplava uzrokovanih jakim kišama pogodio je istočni deo zemlje, ostavljajući za sobom veliku štetu.

Evropska unija bila je među prvim donatorima, poslavši spasilačke timove i humanitarnu pomoć preko svog Mehanizma za civilnu zaštitu. Kako bi rehabilitacija Srbije počela što pre, EU je finansirala Program pomoći Evropske unije poplavljenim područjima u Srbiji sa 30 miliona evra, obezbeđenih kroz Instrument za pretpristupnu pomoć (IPA) 2012, koji je realizovan u 39 najteže pogođenih gradova i opština. Nakon toga, uz dodelu 72 miliona evra kroz IPA 2014, program je proširen na 57 lokalnih samouprava, ne samo radi pružanja pomoći posle poplava, već i zbog sanacije i poboljšanja sistema za zaštitu od poplava u Srbiji.

Ova sredstva korišćena su za izgradnju i rekonstrukciju oštećenih kuća, nabavku nameštaja i aparata za domaćinstvo, rekonstrukciju javnih zgrada, popravku puteva, oživljavanje privrede i poljoprivrede kroz aktivnosti koje donose prihode i pomoć poljoprivrednim domaćinstvima. Osim toga, sredstva su usmerena na poboljšanje uslova života u privremenim skloništima, za kupovinu biocida kako bi se smanjila populacija komaraca i za jačanje kapaciteta Kancelarije Vlade Srbije za upravljanje javnim ulaganjima – ranije Kancelarije za pomoć i obnovu poplavljenih područja. Sredstvima iz IPA 2014 Srbiji je pružena pomoć za unapređenje sistema za kontrolu rizika od elementarnih nepogoda i sprečavanje poplava, sanaciju objekata za zaštitu od poplava i drumske saobraćajne mreže oštećene usled klizišta.

Program pomoći EU poplavljenim područjima u Srbiji je osmišljen u bliskoj saradnji sa Kancelarijom Vlade Srbije za upravljanje javnim ulaganjima i Kancelarijom za evropske integracije, a sprovode ga Austrijska agencija za razvoj (ADA), Arbeiter-Samariter-Bund (ASB), Danski savet za izbeglice (DRC), Organizacija za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija (FAO), Hilfe zur Selbsthilfe e.V. (Help), Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS) i Svetska banka (SB).

Podrška EU je takođe obuhvatila 60 miliona evra iz Fonda solidarnosti EU za sanaciju javne infrastrukture, koji su Srbiji stavljeni na raspolaganje kao da je država članica, i deset miliona evra za Program prekogranične saradnje Srbija – Bosna i Hercegovina.Подели страну:


JAVNI POZIVI

POPULARNI POSTOVI

MAPA PROJEKATA


KORISNI LINKOVI